Spolupráce s Quentinem

Apple v hotelech

Apple TV

První část projektu se točila okolo nasazení druhé generace Apple TV v hotelových pokojích. Zákazník si přál, aby si přes ně mohli hosté pouštět hudbu (právo na použití domluveno s autorským svazem). Idea byla taková, že se použije Mac s iTunes a funkce Home Sharing. Při prvním testování se ukázalo, že jsme po připojení pátého zařízení narazili na nikde nezdokumentovaný umělý limit a víc souběžných streamů nepustíme. Jenže já dostal nápad…

Co kdyby běželo na Macu iTunes vícekrát a ke každému se připojio 4-5 Apple TV? Instance iTunes poběží pod vlastním uživatelem a budou používat jiné Apple ID. Výsledek vypadal tak, že po spouštění Macu došlo k automatickému přihlášení prvního uživatele. Následovala naskriptovaná automatizace, které pomocí Fast User Switching přihlásila 10+ uživatelských účtů a v každé spustila iTunes.

Nevýhodou byla minimální možnost centrálně spravovat Apple TV. Všechny jsme museli nastavit ručně, byť později jsem si pomohl aspoň instalací konfiguračních profilů nastavující Wi-Fi skrz USB a Apple Configurator 1.

iPady

Klient se rozhodl nahradit zastaralé počítače v hotelových pokojích za iPady. Jejich konfiguraci a rychlé vrácení do výchozího jsme zajistili pomocí Apple Configurator 1 a později Apple Configurator 2. V omezené míře fungovala i vzdálená správa pomocí MDM Profile Manager.

Firemní integrace

Integrace většinou začínaly scénářem, kdy manažer nebo šéf firmy nadšený z iPhone pořídil svůj první Mac. V cestě jeho následné použití v práci stály překážky ve formě Active Directory a Wi-Fi s WPA2 Enterprise autentizací. Místní ajťák s tím odmítl cokoliv dělat a případ skončil zpět u nás.

Díky mému know jsme klientům dokázali pomoci se zapojením nespravovaných Maců do Active Directory domény a nakonfigurovat připojení k firemní Wi-Fi nebo VPN.

Na prodejně Qstore

Ještě než jsem se začal věnovat firemním zákazníkům, pracoval jsem přes dva roky v pražských Apple Premium Reseller prodejnách Qstore.

Zajímavější část práce zahrnovala komunikaci s (potenciálními) zákazníky. Nejprve zjistit, jaké mají potřeby, a následně navrhnout možné řešení. Ideálně takové, které zahrnovalo prodej něčeho na prodejně. O úroveň výš bylo poskytování technické podpory přímo na místě a občasný “výjezd”, kdy se například pomáhalo zákazníkovi nastavit domácí síť. Někdy došlo i na menší školení, kdy jsem učil zákazníky používat některý z Apple produktů (povětšinou software).

Vedle perfektní znalosti Apple produktů, kterou jsem měl už předtím, práce na prodejně zlepšila mé komunikační schopnosti a zocelila trpělivost s uživatelem.