Aktualizace webu 2021

V lednu 2021 jsem začal pracovat aktualizaci mého osobního webu, který za posledních pět let poněkud ustrnul a zastaral.

Web bude nyní primárně sloužit jako veřejný profil a portfolio zajímavých pracovních zkušeností. Aktualizaci těchto sekcí momentálně dokončuji. Dalším krokem bude jejich přeložení do angličtiny.

Historie ukázala, že nemáme velkou vůli pravidelně blogovat. Příspěvky prozatím zachovám a do budoucna se uvidí 🙂 Jedno je však jisté. Dále pojedeme v Angličtině.